Sunt situații în care companiile traversează schimbări la nivel organizațional, schimbări care se pot concretiza în disponibilizări individuale sau de masă, iar acest context aduce multă nesiguranță pentru angajații disponibilizați.

Serviciul de OUTPLACEMENT poate fi integrat în pachetul compensator propus la încheierea relațiilor de muncă, funcționând că un atu al angajatorului în negociere și sprijinind concret salariatul în găsirea unui nou loc de muncă.

Implementarea încă de la început a unui astfel de program de consiliere în strategia de reorganizare a companiei are beneficii multiple: oferă un plus de siguranță foștilor angajați, crește moralul și loialitatea angajaților care rămân , consolidează brand-ul de angajator și evită litigiile de muncă. 

Serviciile de outplacement includ :

– consilierea persoanelor disponibilizate în vederea reconversiei / reorientării profesionale

– evaluarea de personalitate și competențe a angajaților disponibilizați

– feedback personal și profesional, privind punctele forțe și ariile de dezvoltare

– îndrumare privind realizare CV și recomandări pentru interviul de selecție

– adăugarea profilului angajatului disponibilizat în baza de date a agenției 

– facilitarea tranziției către un job nou 

 

Beneficii pentru ANGAJATOR

consolidarea brandului de angajator

crearea unei imagini pozitive a companiei atât în interiorul cât și în exteriorul organizației

creșterea moralului și loialității angajaților rămași

evitarea litigiilor de muncă

menținerea unei relații amiabile cu persoana disponibilizată

Beneficii pentru ANGAJATUL disponibilizat

suport emoțional și sprijin în identificarea de noi oportunități de angajare

consiliere în carieră, feedback personal și profesional, privind punctele forte și ariile de dezvoltare

îndrumare privind realizare CV și recomandări pentru interviul de selecție

Grija companiei pentru angajatii disponibilizati , modalitate de consolidare a brandului de angajator