Evaluarea personalului constituie un instrument eficient in vederea dezvoltarii sau promovarii angajatilor companiei .  

Rolul procesului de evaluare a personalului :

 • Stabilește care este potențialul profesional al fiecărui angajat
 • Aduce o nota obiectiva in decizia de promovare a angajatului intr-o functie de coordonare/supervizare
 • Ajută la stabilirea necesităților de dezvoltare a angajaților

Serviciile noastre  in ceea  ce  priveste  evaluarea  de personal  sunt :

 

1. Profilare psihometrica de  competențe profesionale și personalitate

Realizăm evaluarea personalului cu un program de testare psihologică licențiat  și certificat de Colegiul Psihologilor din România , program model  BIG FIVE ( standard de lucru la nivel internațional în descrierea personalității umane ) , singurul din țară  ce are la bază etalon de populație românesc.

Profilul de competențe profesionale și personalitate aduce o notă obiectivă procesului de recrutare și vă ajută să selectați  cei mai buni candidați pentru angajare , sau să descoperiți potențialul angajaților actuali în vederea dezvoltării profesionale sau promovării în funcție  .

Evaluarea   are ca finalitate  elaborarea unui profil de personalitate și competențe profesionale complex al persoanei testate ce cuprinde :

16 competențe profesionale  printre care :  leadership, rezolvarea de probleme, analiză și gândire critică, motivarea celorlalți, motivația pentru autodezvoltare, perseverență în muncă, spirit antreprenorial, respect față de reguli, flexibilitate și spirit inovativ, orientarea spre rezultate, independența în muncă 

7 caracteristici de personalitate : 

–  orientarea în viață și  în societate
–  stilul de interacțiune cu oamenii
–  reacția în situații de stres și în situații de conflict
–  stilul cognitiv
–  atitudinea față de muncă
–  modul de implicare în sarcini
–  tipul caracterial

Chestionarul aferent evaluării  se efectuează  online , iar Raportul de evaluare este transmis  prin email  în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea chestionarului .

  

Beneficiile profilarii de competente profesionale si personalitate

aduce o nota obiectiva procesului de recrutare si va ajuta sa selectati  cei mai buni candidati pentru angajare

descoperiti potentialul angajatilor actuali in vederea dezvoltarii profesionale sau promovarii in functie

Serviciile de profilare de competențe și personalitate includ:

transmiterea invitației pentru efectuarea chestionarului către angajatul evaluat

analiza și prelucrarea rezultatelor urmata de transmiterea Raportului de evaluare

video conferinta pentru feedback si prezentarea Raportului transmis , atat pentru angajator cat si pentru angajat

2. Evaluare  prin Feedback 

Ținta Feedbackului  poate fi evaluarea lucrului în echipă , a calității muncii sau a abilităților de Lider ale unui angajat 

Evaluarea prin Feedback a angajaților poate fi făcută prin :

 • evaluarea angajatului de către colegi
 • evaluarea angajatului de către clienți 
 • evaluarea managerului de către subordonați

Beneficiile evaluării prin Feedback

optimizarea serviciilor acordate clienților dumneavoastră 

identificarea  ariilor de dezvoltare și training  ale angajatului 

menținerea unor standarde ridicate de performanță la nivelul organizației

Serviciile de evaluare  prin Feedback includ:

întocmirea chestionarului de feedback

realizarea chestionării angajaților 

analiza și prelucrarea rezultatelor 

 întocmirea și prezentarea raportului de Feedback

3. Evaluarea  compatibilitatii  echipei  

Profilarea de  grup  oferă o vedere de ansamblu asupra compatibilității membrilor unei echipe ,   din care se pot desprinde informații relevante despre rolul și stilul fiecărei persoane evaluate în cadrul grupului analizat.

În raportul de grup  sunt analizate  aspecte generale, aspecte afective și de relaționare cu ceilalți și aspecte legate de stilul de muncă , se poate  vedea echipa în ansamblul ei și totodată caracteristicile  individuale ale fiecărui membru al acesteia . 

Aspectele analizate  în raport sunt:

Aspecte generale

 • Orientarea în viață 
 • Orientarea în societate

Aspecte afective și de relaționare cu ceilalți

 • Interacțiunea cu oamenii
 • Trăirile afective dominante
 • Reacția în situații de conflict
 • Reacția în situații de stres

Aspecte legate de stilul de muncă

 • Stilul cognitiv
 • Atitudinea față de muncă
 • Modul de implicare în sarcini
 • Tipul caracterial 

Chestionarul aferent evaluării  se efectuează  online , iar raportul de grup  este transmis  prin email  în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea chestionarului .

Beneficiile profilarii de grup

vă ajută să aflați compatibilitatea dintre membrii unei echipe

descoperiți informații relevante legate de personalitatea fiecărui membru al echipei

Serviciile de profilare de grup includ:

transmiterea invitației pentru efectuarea chestionarului către membrii grupului

analiza și prelucrarea rezultatelor 

prezentarea/transmiterea Raportului de Grup 

Realizand evaluarea personalului descoperiti potențialul resursei umane din cadrul companiei dumneavoastră