Analiza organizaţiei permite o sondare a stării de spirit şi percepţiilor angajaţilor dintr-o organizaţie, percepţii determinate de modul în care funcţionează organizaţia respectivă.

Analiza organizaţiei – prin analiza climatului de lucru sau a satisfacției angajaților – permite identificarea şi evaluarea factorilor de care depinde funcţionarea optimă a unei companii , în vederea identificării soluţiilor de optimizare a activităţii organizaţionale. 

Beneficiile analizei organizației

Identificarea factorilor motivaționali care acționează la nivel de angajat

Identificarea de acțiuni de îmbunătățire pentru creșterea retenției angajatior și motivarea acestora

Cunoașterea principalelor cauze care i-ar putea determina pe angajați să părăsească compania

Identificarea climatului organizațional real din companie și a acțiunilor de îmbunătățire a acestuia

Serviciile de analiză a organizației includ:

întocmirea chestionarului de analiză

realizarea chestionării angajaților 

analiza și prelucrarea rezultatelor 

întocmirea și prezentarea raportului analizei

Analiza organizației – cheia implicării si retentiei angajaților și a bunăstării afacerii dumneavoastră